23 May 2010

To be published - 'Komik-M Raya #2' and 'Baju Raya Dari Syurga'.

Be sure to grab these comics before enjoying your lemangs and ketupats!yay!!
Cover of 'Komik-M Raya #2'.
A Page of my comic in Komik-M Raya #2

Cover of 'Baju Raya Dari Syurga.'
A Page of my comic in 'Baju Raya Dari Syurga'.
(cover taken from http://pts.com.my/)

No comments: